LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ NHIỆM KHOA

(Tuần 20 từ 17/12/2018 đến 23/12/2018)

*** 

Ngày

Sáng

Chiều/Tối

Thứ Hai

17/12/2018

8g00: Họp giao ban đầu tuần

BCNK: Ô. Nở, Ô. Minh

Tại: Hội trường BGH

 

9g30: Họp giao ban Khoa

 

14g30: Họp Tiểu ban Khoa học Giáo dục

BCNK: Ô. Nở, Ô. Quốc Anh. TP: Theo Quyết định

Tại: Phòng họp Khoa

Thứ Ba

18/12/2018

 

 

Thứ Tư

19/12/2018

08g00: Họp Hội đồng Khoa xem xét đề xuất điều chỉnh CTĐT của Tổ Điều chỉnh CTĐT

Tại: Phòng họp Khoa

 

 

Thứ Năm

20/12/2018

 

13g30: Kiểm tra số liệu báo cáo tình hình việc làm SVTN năm 2017 của Trường ĐHCT

BCNK: Ô. Quốc Anh TP: Cô Mừng

Tại: Hội trường BGH

 

Thứ Sáu

21/12/2018

 

14g00: Họp Hội đồng KH&ĐT Trường ĐHCT

BGH-CTHĐT: Tất cả các thành viên

BCNK: Ô. Nở

Tại: Hội trường BGH

Thứ Bảy

22/12/2018

 

 

Chủ Nhật

23/12/2018

 

 

Ghi chú

  • Ngày 17-24/12/2018: Ô.Huy đi công tác tại Hà Nội
  • Ngày 18/12/2018: Ô. Nở đi công tác tại Trường Đại học Cửu Long

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.