LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ NHIỆM KHOA

(Tuần 19 từ 10/12/2018 đến 16/12/2018)

*** 

Ngày

Sáng

Chiều/Tối

Thứ Hai

10/12/2018

09g00: Hội ý BCN Khoa

 

Thứ Ba

11/12/2018

 

 

Thứ Tư

12/12/2018

 

15g00: Họp cán bộ hướng dẫn đoàn TTSP

TP: Ban chỉ đạo, CBHD Đoàn

Tại: Phòng họp Khoa

Thứ Năm

13/12/2018

 

15g00: Lễ vinh danh Thầy Cô giáo, CBQL, viên chức, người lao động

BCNK: Ô. Nở. TP: Theo thông báo

Tại: Hội trường 4, Lầu 8, Nhà Điều hành

Thứ Sáu

14/12/2018

7g30: Học tập, quán triệt và triển khai NQ TW 8

Tại: HT.Rùa

TP: CBQL từ Phó Trưởng BM trở lên và tương đương; Tất cả đảng viên

 

 

Thứ Bảy

15/12/2018

 

 

Chủ Nhật

16/12/2018

7g30-9g30: Học tập, quán triệt và triển khai NQ TW 8

Tại: HT.Rùa

TP: CBQL từ Phó Trưởng BM trở lên và tương đương; Tất cả đảng viên

(Chưa học vào ngày 14/12/2018)

 

9g45-11g00: Học tập, quán triệt và triển khai NQ TW 7

Tại: HT.Rùa

TP: CBQL từ Phó Trưởng BM trở lên và tương đương; Tất cả đảng viên

(trừ các đồng chí đã học đợt 1 ngày 29-30/06/2018)

 

Ghi chú

  • Ngày 12-16/12/2018: Ô.Quốc Anh tham dự Hội nghị Quốc tế tại Hà Nội
  • Ngày 14/12/2018: Tập huấn Đảm bảo chất lượng năm 2018 cho các Tổ ĐBCL, tại Hội trường 1 - Lầu 5.
  • Dự kiến 08g00, 19/12/2018: Họp Hội đồng Khoa xem xét đề xuất điều chỉnh CTĐT của Tổ Điều chỉnh CTĐT

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.