LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ NHIỆM KHOA

(Tuần 14 từ 15/04/2019 đến 21/04/2019)

*** 

Ngày

Sáng

Chiều/Tối

Thứ Hai

15/4/2019

Nghỉ bù Giỗ Tổ Hùng Vương (Mùng 10 tháng 3 Âl)

Thứ Ba

16/4/2019

09g00:Họp thống nhất một số nội dung điều chỉnh CTĐT theo đề xuất của Phòng Đào tạo, chỉ đạo của BGH và bàn về việc tổ chức giảng dạy.

Tại:Phòng họp Khoa

TP: Tiểu ban Khoa học GD, BCN Khoa, Trưởng các BM

13g30: Hội nghị cán bộ chủ chốt mở rộng về Quy hoạch chức danh Chủ tịch Hội đồng Trường

Tại: Hội trường Rùa

BCNK: Tất cả BCN Khoa

TP: Trưởng, Phó BM, PGS, TS, Giảng viên chính và tương đương, Chủ tịch CĐ Khoa

Thứ Tư

17/4/2019

 

 

Thứ Năm

18/4/2019

08g00: Hội thảo “Xây dựng năng lực CĐ thích ứng biến đổi môi trường ĐBSC”

Tại: Hội trường 1

BCNK: Ô. Nở. TP: Bộ môn SP Địa

 

Thứ Sáu

19/4/2019

9g30: Họp triển khai khảo sát việc làm SV tốt nghiệp

BCNK: Ô. Huy TP: Cô Mừng

Tại: Hội trường BGH

 

Thứ Bảy

20/4/2019

 

 

Chủ Nhật

21/4/2019

8g00: Tiếp xúc giữa Lãnh đạo Trường và đại biểu SV

BCNK: Ô. Minh.

Tại: Hội trường Rùa

 

Ghi chú:  * Ngày 17-21/04: Ô. Quốc Anh dự Hội nghị ở Hà Nội.

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.