LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ NHIỆM KHOA

(Tuần 01 từ 05/08/2019 đến 11/08/2019)

*** 

Ngày

Sáng

Chiều/Tối

Thứ Hai

05/8/2019

 

13g30: Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường

BGH-TVĐU: Ô. Toàn, Bà Hiền

TP: Theo Quyết định số 1887/QĐ-ĐHCT, PTCCB

Tại: Hội trường BGH

Thứ Ba

06/8/2019

 

 

Thứ Tư

07/8/2019

 

 

Thứ Năm

08/8/2019

 

 

Thứ Sáu

09/8/2019

 

15g00: Họp Hội đồng thi đua-khen thưởng Trường

BCNK: Ô. Nở

Tại: Hội trường BGH

Thứ Bảy

10/8/2019

 

 

Chủ Nhật

11/8/2019

 

 

Ghi chú:  Ngày 05/8/2019: Ô. Quốc Anh đi công tác tại Đồng Tháp

 

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.