LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ NHIỆM KHOA

(Tuần 04 từ 26/08/2019 đến 01/09/2019)

*** 

Ngày

Sáng

Chiều/Tối

Thứ Hai

26/8/2019

8g00: Họp giao ban đầu tuần

Tại: Hội trường BGH

BCNK: Ô. Nở, Ô. Minh

 

9g30: Họp giao ban khoa

 

 

Thứ Ba

27/8/2019

 

 

Thứ Tư

28/8/2019

 

 

Thứ Năm

29/8/2019

 

 

Thứ Sáu

30/8/2019

 

 

Thứ Bảy

31/8/2019

 

 

Chủ Nhật

01/9/2019

 

 

Ghi chú

  • Ngày 26/8/2019 – 28/8/2019: Ô. Nở đi dự Hội thảo ở Vĩnh Phúc.
  • 13g30 ngày 29/8/2019: CĐ Hội thảo "Vai trò của Công đoàn trong giai đoạn hiện nay", tại Hội trường 4. 

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.