Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Giới thiệu Khoa Sư phạm
10 lí do chọn học Sư phạm tại Đại học Cần Thơ

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ NHIỆM KHOA

(từ 05/12/2022 đến 11/12/2022)

Tuần 18 - HK 1 - 2022-2023

***** 

Ngày

Sáng

Chiều/Tối

Thứ Hai

05/12/2022

8g00: Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Tại: HT.2, lầu 6

BCNK: Tất cả thành viên

16g00: Họp trực tuyến Ban tổ chức Hội thảo Khoa học Khoa Sư phạm

14g00: Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Tại: HT.2, lầu 6

BCNK: Tất cả thành viên

Thứ Ba

06/12/2022

8g00: Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Tại: HT.2, lầu 6

BCNK: Tất cả thành viên

14g00: Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Tại: HT.2, lầu 6

BCNK: Tất cả thành viên

 

14g00: Họp thường trực và Tổ thư ký Hội đồng KH&ĐT Trường ĐHCT

BGH: Ô. Tính, Ô. Hải. TP: Ô. Huy Tại: Hội trường BGH

Thứ Tư

07/12/2022

 

15g00: Họp Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh GS, PGS đợt 2 năm 2022

BGH-CTHĐT: Ô. Toàn, Ô. Phương, Ô.Tính, Ô.Hải TP: Ô. Quốc Anh. Tại: Phòng họp 1

Thứ Năm

08/12/2022

 

 

Thứ Sáu

09/12/2022

 

 

Thứ Bảy

10/12/2022

 

 

Chủ Nhật

11/12/2022

 

 

Ghi chú

  • Ngày 05/12/2022: Hạn cuối Bộ môn nộp tổng hợp báo cáo giờ sinh hoạt CVHT.
  • Ngày 08-16/12/2022: BCN Khoa (Ô.Huy, Ô.Minh, Ô. Quốc Anh) đi công tác tại Philippines
  • Tiếp tục kiểm tra công tác thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2021-2022

Thông báo mới*

SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.