Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm của sinh viên khoa sư phạm tốt nghiệp năm 2016

(Đính kèm công văn số 2307/ĐHCT-ĐBCL&KT)
    
  • Từ 04/08 đến 15/09: Sinh viên trả lời khảo sát/phỏng vấn online tại địa chỉ trang web khoa sư phạm: https://se.ctu.edu.vn/ hoặc tại đây
  • Từ 15/9 đến 31/10: Cố vấn học tập các lớp kiểm tra tính xác thực của thông tin khảo sát và bổ sung các thông tin còn thiếu.
  • Từ 1/10 đến 15/10: CVHT nhập liệu mẫu 5 và các bộ môn nhập liệu mẫu 6 nộp về Khoa
  • Từ 15/10 đến 15/11: Khoa sư phạm nhập, xử lý số liệu và báo cáo tổng hợp mẫu 3 về cho TT.ĐBCL&KT
  • Từ 15/11-15/12: TT.ĐBCL&KT, P. Đào tạo, P. Công tác sinh viên tổng hợp báo cáo gởi Bộ GD&ĐT.

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.