Vinaora Nivo Slider 3.x
Giới thiệu Khoa Sư phạm

 

 

 I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: DƯƠNG HỮU TÒNG Giới tính: Nam
Ngày, Năm sinh: 27/08/1982 Nơi sinh:
Quê quán: Tân Hạnh, H.Long Hồ, Vĩnh Long Dân tộc: Kinh       Tôn giáo: Không
Điện thoại liên hệ: 0983095259 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Chức vụ: Đơn vị công tác: Bộ môn Giáo dục Tiểu học - Mầm non
Ngạch viên chức: Giảng viên Thâm niên công tác: 13 năm
Trình độ chuyên môn cao nhất: Tiến sỹ

 II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học  
Hệ đào tạo: Tập trung Nơi đào tạo: ĐH Cần Thơ
Ngành học chuyên môn: SP Toán học Năm tốt nghiệp: 2004
Hệ đào tạo 2: Vừa làm vừa học Nơi đào tạo 2: ĐH Cần Thơ
Ngành học chuyên môn 2: Ngôn ngữ Anh Năm tốt nghiệp 2: 2016
2. Thạc sĩ  
Thời gian đào tạo:      năm Nơi đào tạo: ĐHSP TPHCM
Chuyên ngành đào tạo: LL&PP dạy toán
Tên luận văn:
Năm được cấp bằng: 2008
3. Tiến sĩ  
Thời gian đào tạo:      năm Nơi đào tạo: ĐHSP TPHCM
Chuyên ngành đào tạo: LL&PP dạy toán
Tên luận án:
Năm được cấp bằng: 2014
4. Ngoại ngữ  
1. Anh Mức độ thành thạo: Trình độ B
2. Anh Mức độ thành thạo: Trình độ C
3. Anh Mức độ thành thạo: TOEFL
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
1. Các hoạt động chuyên môn đã thực hiện.
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm trách
10/2004 - nay  Đại học Cần Thơ  Giảng viên tại BM. Giáo dục Tiểu học - Mầm non 
09/2005 - 09/2008  Đại học Cần Thơ  Học lấy bằng Thạc sỹ ngành PPGD Toán tại Việt Nam 
02/2010 - 10/2014  Đại học Cần Thơ  Học lấy bằng Tiến sỹ ngành LL&PP dạy toán tại Việt Nam 
2. Hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ.
STT Tên học viên Tên đề tài Năm 
bảo vệ
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Cơ sở, bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Xây dựng các biện pháp sư phạm giúp học sinh lớp 4 khắc phục các sai lầm khi học chủ đề phân số 2013 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2 Sử dụng các lí thuyết Didactic vào dạy học toán cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học 2016 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Trò chơi SP trong dạy học Toán
      X  
2 Lịch sử toán học
    978-604-919-415-3   X
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Phú Lộc, Dương Hữu Tòng2016. PROBLEM-SOLVING CAPACITY OF STUDENTS: A STUDY OF SOLVING PROBLEMS IN DIFFERENT WAYS. The International Journal Of Engineering And Science (IJES). Volume 5, Issue 9. 60-63. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Phú Lộc, Dương Hữu Tòng, Huynfh Hữu Đào Vũ. 2016. DIFFERENT SOLUTIONS TO A MATHEMATICAL PROBLEM: A CASE STUDY OF CALCULUS 12. The International Journal Of Engineering And Science (IJES) |. Volume 5, Issue. 40-44. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Phú Lộc, Dương Hữu Tòng, Nguyễn Thị Phương Chi. 2016. THE INVESTIGATION OF THE PROBLEM-SOLVING CAPACITY OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS: A CASE STUDY. Scholars Bulletin. Vol-2, Iss-11 (Nov, 2016). 609-612. (Đã xuất bản)
4.  Dương Hữu Tòng, Nguyễn Phú Lộc. 2017. STUDENTS’ ERRORS IN SOLVING MATHEMATICAL WORD PROBLEMS AND THEIR ABILITY IN IDENTIFYING ERRORS IN WRONG SOLUTIONS. European Journal of Education Studies. 3. 226-241. (Chờ duyệt)
5.  Dương Hữu Tòng, Nguyễn Phú Lộc, Nguyễn Hoàng Xinh, Lê Thái Bảo Thiên Trung, Huỳnh Ngọc Tới. 2017. A SURVEY OF STUDENTS’ ABILITY OF IDENTIFYING ERRORS IN WRONG SOLUTIONS FOR THE MATHEMATICAL PROBLEMS RELATED TO THE MONOTONICITY OF FUNCTIONS. European Journal of Education Studies. 3. 270-283. (Chờ duyệt)
6.  Dương Hữu Tòng2017. MAKING AN EDUCATIONAL GAME TO TEACH PRIMARY SCHOOL STUDENTS THE MEANING OF NATURAL NUMBERS. European Journal of Education Studies. 3. 23-32. (Chờ duyệt)
7.  Dương Hữu Tòng2017. AN INVESTIGATION OF ERRORS RELATED TO SOLVING PROBLEMS ON PERCENTAGES. The International Journal of Engineering And Science (IJES). 6. (Chờ duyệt)
8.  Nguyễn Phú Lộc, Dương Hữu Tòng, Phan Thai Chau. 2017. IDENTIFYING THE CONCEPT “FRACTION” OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS: THE INVESTIGATION IN VIETNAM. Educational Research and Reviews ISSN 1990-3839. Vol. 12(8), pp. 531-539, 23 April, 2017 DOI: 10.5897/ERR2017.3220. 531-539. (Chờ duyệt)
9.  Nguyễn Phú Lộc, Dương Hữu Tòng, Ngô Thị Bé Hai. 2017. THE INVESTIGATION OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS’ ABILITY TO IDENTIFY QUADRILATERALS: A CASE OF RECTANGLE AND SQUARE. The International Journal Of Engineering And Science (IJES)ISSN (e): 2319 – 1813 ISSN (p): 2319 – 1805. | Volume || 6 || Issue || 3 || Pages || PP 93-99 || 2017 || DOI : 10.9790/1813-0603019399. 93-99. (Chờ duyệt)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Dương Hữu Tòng2009. SỰ CHUYỂN ĐỔI SƯ PHẠM TRONG DẠY HỌC KHÁI NIỆM SỐ TỰ NHIÊN Ở BẬC TIỂU HỌC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 12. 83-90. (Đã xuất bản)
2.  Dương Hữu Tòng2010. SỰ CHUYỂN ĐỔI SƯ PHẠM TRONG DẠY HỌC KHÁI NIỆM SỐ TỰ NHIÊN Ở BẬC TIỂU HỌC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
3.  Dương Hữu Tòng2011. KHẢ NĂNG VẬN DỤNG ?NGHĨA? CỦA SỐ TỰ NHIÊN CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC VÀO GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ CÓ TÍNH THỰC TIỄN: MỘT THỰC NGHIỆM VỚI TRÒ CHƠI SƯ PHẠM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 17b. 6-15. (Đã xuất bản)
4.  Dương Hữu Tòng2012. VẬN DỤNG HOẠT ĐỘNG GIẢI CÁC BÀI TOÁN …. Tạp chí Giáo dục. 292. 42. (Đã xuất bản)
5.  Dương Hữu Tòng2012. DỰ ĐOÁN VÀ GIẢI THÍCH NGUYÊN NHÂN SAI LẦM CỦA HỌC SINH …. Tạp chí Khoa học. 37. 130. (Đã xuất bản)
6.  Dương Hữu Tòng2012. CÁC CÁCH TIẾP CẬN CỦA KHÁI NIỆM PHÂN SỐ …. Tạp chí Khoa học. 34. 68. (Đã xuất bản)
7.  Dương Hữu Tòng2012. CÁC CÁCH TIẾP CẬN CỦA KHÁI NIỆM SỐ TỰ NHIÊN TRONG LỊCH SỬ VÀ SÁCH GIÁO KHOA TOÁN LỚP 1.  Khoa học. . (Đã xuất bản)
8.  Dương Hữu Tòng2012. SỰ CHUYỂN ĐỔI SƯ PHẠM CỦA KHÁI NIỆM PHÂN SỐ Ở BẬC TIỂU HỌC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 22b. 80-88. (Đã xuất bản)
9.  Dương Hữu Tòng2013. HOẠT ĐỘNG GIẢI CÁC BÀI TOÁN: QUAN NIỆM, VẬN DỤNG VÀ MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG. Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm TPHCM. 42. 84. (Đã xuất bản)
10.  Dương Hữu Tòng2013. SỬ DỤNG PHÉP TƯƠNG TỰ TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ PHÂN SỐ Ở TIỂU HỌC. Tạp chí giáo dục. 319. 53. (Đã xuất bản)
11.  Dương Hữu Tòng2013. KHÁI NIỆM PHÂN SỐ- MỘT NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LUẬN. Đại họ toán học VN. 8. 229. (Đã xuất bản)
12.  Dương Hữu Tòng2013. TÌM HIỂU SAI LẦM CỦA HỌC SINH KHI HỌC CHỦ ĐỀ PHÂN SỐ THÔNG QUA MỘT THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 25. 8-17. (Đã xuất bản)
13.  Dương Hữu Tòng, Nguyễn Đào Ngọc Linh. 2014. RÈN LUYỆN VÀ PHÁT TRIỂN TƯ DUY CHO HỌC SINH QUA DẠY HỌC KHÁI NIỆM TOÁN Ở TIỂU HỌC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 32. 7-17. (Đã xuất bản)
14.  Dương Hữu Tòng2015. MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH KHẮC PHỤC CÁC SAI LẦM KHI HỌC CHỦ ĐỀ PHÂN SỐ. Tạp Chí Giáo dục và Xã Hội. Số 53. 9-10,42. (Đã xuất bản)
15.  Dương Hữu Tòng2015. TÌM HIỂU NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH VỀ KHÁI NIỆM PHÂN SỐ THÔNG QUA MỘT THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 39. 16-22. (Đã xuất bản)
16.  Dương Hữu Tòng, Trần Trí Tâm. 2016. TỔ CHỨC CHO HỌC SINH LỚP 12 TIẾP CẬN BÀI TOÁN PHỎNG THỰC TIỄN VỀ ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN ĐỂ TÍNH THỂ TÍCH CÁC KHỐI TRÒN XOAY. Tạp chí khoa học trường Đại học Sư phạm TP HCM. 10(88). 44-59. (Đã xuất bản)
17.  Dương Hữu Tòng2016. VẬN DỤNG MÔ HÌNH DỊ BIỆT VÀO DẠY HỌC KHÁI NIỆM TOÁN HỌC Ở TIỂU HỌC. Giáo dục và Xã hội. 67(128). 27-19. (Đã xuất bản)
18.  Dương Hữu Tòng, Trần Văn Tuấn. 2016. DẠY HỌC BẰNG MÔ HÌNH HÓA TOÁN HỌC: MỘT CHIẾN LƯỢC DẠY HỌC KHÁI NIỆM LOGARIT Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 46. 62-72. (Đã xuất bản)
19.  Dương Hữu Tòng2016. TỔ CHỨC CHO HỌC SINH LỚP 4 TIẾP CẬN PHÂN SỐ DỰA TRÊN “SỐ PHẦN / TOÀN THỂ” THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG GIẢI BÀI TOÁN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 43. 93-102. (Đã xuất bản)
20.  Dương Hữu Tòng, Bùi Phương Uyên. 2017. QUY TRÌNH DẠY HỌC KHÁM PHÁ KHÁI NIỆM TOÁN HỌC VỚI SUY LUẬN TƯƠNG TỰ. Tạp chí Giáo dục và Xã hội. 73. 35-38. (Chờ duyệt)
21.  Dương Hữu Tòng, Bùi Phương Uyên, Trần Trí Tâm. 2017. PHÂN TÍCH THỰC HÀNH DẠY HỌC CỦA GIÁO VIÊN QUA TIẾT DẠY THỂ TÍCH KHỐI TRÒN XOAY. Tạp chí Khoa học trường ĐHSP TP Hồ Chí Minh. 14. 32-46. (Chờ duyệt)
22.  Dương Hữu Tòng, Trần Văn Tuấn, Bùi Phương Uyên. 2017. PHÂN TÍCH THỰC HÀNH GIẢNG DẠY KHÁI NIỆM LOGARIT THEO CÁCH TIẾP CẬN DIDACTIC: MỘT NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Chưa xuất bản)
4. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.

 

 

Thông báo mới*

Số lượt truy cập

764590
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
451
1824
2676
764590

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.