Vinaora Nivo Slider 3.x
Giới thiệu Khoa Sư phạm

    GV. PHAN THỊ NGỌC MAI

Bộ môn Sư phạm Hóa học, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ

Điện thoại: 091-862-4990, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  • 2007-2011: Tiến sĩ Hóa lý và Hóa lý thuyết, 2011, Viện Hóa học – Viện Khoa học và Công nghệ VN – Hà Nội.
  • 1993-1996: Thạc sĩ Hóa lý và Hóa lý thuyết, 1996, Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội 1 – Hà Nội.
  • 1985-1989: Cử nhân Sư phạm Hóa học, 1989, Trường Đại học Cần Thơ.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1989-nay: Giảng viên Bộ môn Sư phạm Hóa học, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ.

QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU

  • Các lĩnh vực nghiên cứu

Điện hóa và vi điện cực

  • Các đề tài nghiên cứu

 

  • Sách và giáo trình xuất bản

 

  • Các công bố

9. Phan Thị Ngọc Mai, Vũ Thị Thu Hà, Vũ Phúc Hoàng, Lê Quốc Hùng (2009). Khảo sát ảnh hưởng của độ nhớt đến đặc tính vôn-ampe trên vi điện cực vàng. Tạp chí Hóa học, 47(6B), 73–78.

8. Đặng Thị Tố Nữ, Vũ Thị Thu Hà, Vũ Phúc Hoàng, Phan Thị Ngọc Mai, Lê Quốc Hùng (2009). Nghiên cứu chế tạo sensor sử dụng vi điện cực vàng xác định oxy hòa tan trong môi trường nước. Tạp chí Hóa học, 47(5A), 247–252.

7. Vũ Thị Thu Hà, Vũ Phúc Hoàng, Phan Thị Ngọc Mai, Trương Duy Hướng (2009). Study on fabrication of microelectrodes and investigation of their behaviors. Proceedings of The Analytica Vietnam, 135–142.

6. Phan Thị Ngọc Mai, Lê Quốc Hùng,Vũ Thị Thu Hà, Trần Ngọc Huấn (2007). Khảo sát khả năng xác định chì bằng phương phápvon-ampe hòa tan trên vi điện cực cacbon. Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học, 12(4), 61–65.

5. Lê Quốc Hùng, Vũ Ngọc Thủy, Vũ Thị Thu Hà, Phan Thị Ngọc Mai, Phạm Hồng Phong (2007). Những kết quả nghiên cứu ban đầu trong việc chế tạo vi điện cực sợi than để phân tích kim loại nặng trong môi trường nước. Tạp chí khoa học và công nghệ, 45(3A), 6–11.

4. Vũ Thị Thu Hà, Phạm Hồng Phong, Vũ Ngọc Thủy, Trần Ngọc Huấn, Lê Quốc Hùng, Phan Thị Ngọc Mai (2007). Vi điện cực trong phân tích điện hóa và ăn mòn kim loại”. Tuyển tập các công trình khoa học hội nghị toàn quốc lần thứ 2 “Ăn mòn và bảo vệ kim loại với hội nhập kinh tế”, 269–276.

3. Phạm Hồng Phong, Vũ Thị Thu Hà, Trần Ngọc Huấn,Vũ Ngọc Thủy, Phan Thị Ngọc Mai, Lê Quốc Hùng (2007). Bước đầu khảo sát khả năng chống ăn mòn kim loại của loại vật liệu nano: đơn lớp tự sắp xếp của các dẫn xuất alkanethiol. Tuyển tập các công trình khoa học hội nghị toàn quốc lần thứ 2 “Ăn mòn và bảo vệ kim loại với hội nhập kinh tế” Đà Nẵng, 113–117.

2. Phạm Hồng Phong, Lê Quốc Hùng, Vũ Thị Thu Hà, Trần Ngọc Huấn, Phan Thị Ngọc Mai, Vũ Ngọc Thủy, Lê Hà Chi (2006). Khảo sát điện hóa các vật liệu có cấu trúc nano trên cơ sở các dẫn xuất của hợp chất mercaptan nhằm chế tạo sensor điện hóa, sinh học. Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học, 221.

1. Lê Quốc Hùng, Vũ Ngọc Thủy, Vũ Thị Thu Hà, Phan Thị Ngọc Mai, Phạm Hồng Phong, Lê Tùng Linh và Lê Hà Chi (2006). Những kết quả nghiên cứu ban đầu trong việc chế tạo vi điện cực sợi than (carbon fiber) để phân tích kim loại nặng trong môi trường nước”. Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học, 209.

Thông báo mới*

Số lượt truy cập

764549
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
410
1783
2635
764549

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.