PHAN THỊ NGỌC MAI

 

Bộ môn Sư phạm Hóa học

Khoa Sư phạm - Đại học Cần Thơ

Khu 2, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 0918624990

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chức vụ, học hàm học vị

 Tiến sĩ, Trưởng Bộ môn Sư phạm Hóa học

Quá trình đào tạo

Cử nhân Sư phạm Hóa học, 1989, Trường Đại học Cần Thơ.

Thạc sĩ Hóa lý và Hóa lý thuyết, 1996, Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội 1 – Hà Nội.

Tiến sĩ Hóa lý và Hóa lý thuyết, 2011, Viện Hóa học – Viện Khoa học và Công nghệ VN – Hà Nội.

Quá trình công tác

1989 – 2012: Giảng viên Bộ môn Sư phạm Hóa học, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ.

2012 – nay:  Trưởng Bộ môn Sư phạm Hóa học, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ.

 Giảng dạy

 1. Hóa cơ sở 1.
 2. Hóa cơ sở 2.
 3. Hóa đại cương.
 4. Nhiệt động học.
 5. Hóa lý 1.
 6. Hóa lượng tử.
 7. Thực tập hóa lý.
 8. Thực tập hóa cho sinh. 
 9. Thực tập Hóa cơ sở.

Hướng nghiên cứu

Chuyên ngành nghiên cứu: điện hóa – vi điện cực.

Công trình công bố

 •  Sách và giáo trình
 • Tạp chí
 1. Lê Quốc Hùng, Vũ Ngọc Thủy, Vũ Thị Thu Hà, Phan Thị Ngọc Mai, Phạm Hồng Phong (2007). Những kết quả nghiên cứu ban đầu trong việc chế tạo vi điện cực sợi than để phân tích kim loại nặng trong môi trường nước. Tạp chí khoa học và công nghệ, 45(3A), 6 –11.
 2. Phan Thị Ngọc Mai, Lê Quốc Hùng,Vũ Thị Thu Hà, Trần Ngọc Huấn (2007). Khảo sát khả năng xác định chì bằng phương phápvon-ampe hòa tan trên vi điện cực cacbon. Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học, 12(4), 61 – 65.
 3. Vũ Thị Thu Hà, Vũ Phúc Hoàng, Phan Th Ngọc Mai, Trương Duy Hướng (2009). Study on fabrication of microelectrodes and investigation of their behaviors. Proceedings of The Analytica Vietnam, 135 – 142.
 4. Đặng Thị Tố Nữ, Vũ Thị Thu Hà, Vũ Phúc Hoàng, Phan Thị Ngọc Mai, Lê Quốc Hùng (2009). Nghiên cứu chế tạo sensor sử dụng vi điện cực vàng xác định oxy hòa tan trong môi trường nước. Tạp chí Hóa học, 47(5A), 247 – 252. 
 5. Phan Thị Ngọc Mai, Vũ Thị Thu Hà, Vũ Phúc Hoàng, Lê Quốc Hùng (2009). Khảo sát ảnh hưởng của độ nhớt đến đặc tính vôn-ampe trên vi điện cực vàng. Tạp chí Hóa học, 47(6B), 73 – 78.
 • Kỉ yếu hội thảo
 1. Lê Quốc Hùng, Vũ Ngọc Thủy, Vũ Thị Thu Hà, Phan Thị Ngọc Mai, Phạm Hồng Phong, Lê Tùng Linh và Lê Hà Chi (2006). Những kết quả nghiên cứu ban đầu trong việc chế tạo vi điện cực sợi than (carbon fiber) để phân tích kim loại nặng trong môi trường nước”. Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học, 209.
 2. Phạm Hồng Phong, Lê Quốc Hùng, Vũ Thị Thu Hà, Trần Ngọc Huấn, Phan Thị Ngọc Mai, Vũ Ngọc Thủy, Lê Hà Chi (2006). Khảo sát điện hóa các vật liệu có cấu trúc nano trên cơ sở các dẫn xuất của hợp chất mercaptan nhằm chế tạo sensor điện hóa, sinh học. Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học, 221.
 3. Phạm Hồng Phong, Vũ Thị Thu Hà, Trần Ngọc Huấn,Vũ Ngọc Thủy, Phan Thị Ngọc Mai, Lê Quốc Hùng (2007). Bước đầu khảo sát khả năng chống ăn mòn kim loại của loại vật liệu nano: đơn lớp tự sắp xếp của các dẫn xuất alkanethiol. Tuyển tập các công trình khoa học hội nghị toàn quốc lần thứ 2Ăn mòn và bảo vệ kim loại với hội nhập kinh tế” Đà Nẵng, 113 – 117.
 4. Vũ Thị Thu Hà, Phạm Hồng Phong, Vũ Ngọc Thủy, Trần Ngọc Huấn, Lê Quốc Hùng, Phan Thị Ngọc Mai (2007). Vi điện cực trong phân tích điện hóa và ăn mòn kim loại”. Tuyển tập các công trình khoa học hội nghị toàn quốc lần thứ 2Ăn mòn và bảo vệ kim loại với hội nhập kinh tế”, 269 – 276.

Khen thưởng

 

 

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.