Vinaora Nivo Slider 3.x
Giới thiệu Khoa Sư phạm

 

 
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HỒNG NAM
Chức vụ:
Đơn vị công tác: Bộ môn Sư phạm Ngữ văn
Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn cao nhất: Phó giáo sư, Tiến sỹ
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học  
Hệ đào tạo: Tập trung Nơi đào tạo:
Ngành học chuyên môn: SP Văn Năm tốt nghiệp: 1980
2. Thạc sĩ  
3. Tiến sĩ  
Thời gian đào tạo:      năm Nơi đào tạo: ĐH KHXH&NV TP.HCM
Chuyên ngành đào tạo: Ngữ văn
Tên luận án:
Năm được cấp bằng: 1999
4. Ngoại ngữ  
1. Anh Mức độ thành thạo: Tương đương C
2. Nga Mức độ thành thạo: Trình độ B
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
1. Các hoạt động chuyên môn đã thực hiện.

 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm trách
04/1993 - 05/2004  Đại học Cần Thơ  Giảng viên tại BM. SP Ngữ văn 
12/2002 - 09/2005  Đại học Cần Thơ  Phó Trưởng khoa  
06/2004 - 01/2017  Đại học Cần Thơ  Giảng viên chính tại BM. SP Ngữ văn 
10/2005 - 03/2007  Đại học Cần Thơ  Quyền Trưởng khoa  
03/2007 - 05/2012  Đại học Cần Thơ  Trưởng khoa  
09/2009 - 06/2012  Đại học Cần Thơ  Giám đốc TT  
07/2012 - 04/2013  Đại học Cần Thơ  Giám đốc TT TT. Bdưỡng Nghiệp vụ SP 
02/2017 - nay  Đại học Cần Thơ  Giảng viên cao cấp tại BM. SP Ngữ văn 
2. Hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ.
STT Tên học viên Tên đề tài Năm 
bảo vệ
1 Trần Út Chí
Cách nhìn hiện thực trong sáng tác của Nguyễn Minh Châu 2010
2 Nguyễn Thị Ngoan
Yếu tố văn xuôi trong Thơ Mới 1932 - 1945 2010
3 Phạm Thanh Võ
Vận dụng hình thức đánh giá thường xuyên vào trong dạy học Ngữ văn ở trường phổ thông. 2010
4 Nguyễn Thị Kim Oanh
Sử dụng hình thức ghi chép của học sinh trong dạy đọc hiểu văn bản 2010
5 Hồ Chí Linh
Phương pháp dạy nghị luận xã hội ở trường trung học phổ thông 2010
6 Dương Thị Xuân Hương
Vận dụng “Nhật kí đọc sách” trong dạy học đọc hiểu văn bản ở trường THPT 2010
7 Nguyễn Huỳnh Trân
Khảo sát hứng thú học môn Ngữ Văn của học sinh THPT 2010
8 Nguyễn Thị Thanh Thảo
Phương pháp dạy viết văn nghị luận cho học sinh THPT 2010
9   Đặc điểm truyện ngắn Trần Thùy Mai 2011
10   Nhật ký văn học thời chiến tranh 2011
11 Phan Thị Quỳnh Như
Phát triển tư duy cho sinh viên trong dạy viết đoạn văn 2011
12 Phạm Thị Cẩm Loan
Tác động của biện pháp chỉnh sửa đối với tiến trình tạo lập văn bản của học sinh 2011
13 Nguyễn Thị Hồng Hiền Lành
Một số biện pháp tạo hứng thú học tập môn Ngữ văn cho học sinh trung học phổ thông 2011
14 Mai Thị Bích Huyền
Tiêu chí đánh giá bài luận của học sinh trung học phổ thông 2012
15 Vũ Thị Kim Hồng
Tổ chức cho học sinh thuyết trình trong dạy đọc hiểu văn bản 2012
16 Đinh Thị Tuyến
Biện pháp nâng cao kĩ năng viết văn nghị luận xã hội cho học sinh trung học phổ thông 2012
17 Trần Nguyên Hương Thảo
Sử dụng siêu nhận thức trong dạy đọc hiểu văn bản 2012
18 Nguyễn Thị Ngợi 
Vận dụng dạy học dựa trên dự án trong dạy học Làm văn ở trường trung học phổ thông 2013
19 Trần Thị Hồng Diệp 
Rèn kĩ năng đọc văn bản văn chương hình tượng cho học sinh trung học phổ thông 2013
20 Bạch Long 
Rèn luyện kỹ năng lập luận trong làm văn nghị luận cho học sinh ở trường trung học phổ thông 2013
21 Phan Xuân Diệu
Tính triết lí trong sáng tác của Nguyễn Khải sau 1975 2013
22 Lê Thị Thu Huyền 
Văn hóa Huế trong ký Hoàng Phủ Ngọc Tường 2013
23   Phát triển năng lực lập luận trong làm văn nghị luận cho HS 2014
24   Tác động của dạy đọc văn bản nghj luận xã hội đối với năng lực tạo lập văn bản nghị luận xã hội của học sinh. 2014
25 Mai Thị Mỹ Linh
Phát triển năng lực lập luận trong tạo lập văn bản nghị luận cho học sinh phổ thông bằng phương pháp giao tiếp và sơ đồ tư duy 2014
26 Nguyễn Đức Tuấn
Phát triển năng lực giao tiếp, hợp tác, sáng tạo cho học sinh trong đọc hiểu văn bản ở nhà trường phổ thông bằng hình thức học theo nhóm 2014
27 Trần Nguyên Hương Thảo
Phát triển năng lực siêu nhận thức cho sinh viên qua hoạt động thực tập sư phạm 2014
28 Cao Minh Tèo
Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết Trung Trung Đỉnh 2014
29 Bùi Thị Luyến
Tác động của việc sử dụng phương pháp giao tiếp trong dạy học đối với việc nâng cao năng lực diễn đạt bằng tiếng Việt cho sinh viên Khmer 2015
30 Võ Thị Kiều Trinh
Tác động của việc sử dụng câu hỏi đối với việc phát triển năng lực đọc hiểu của học sinh 2015
31 Trần Hạ Diễm
Tác động của việc sử dụng câu hỏi, bài tập đối với việc khơi gợi năng lực liên tưởng, tưởng tượng của học sinh trong dạy đọc hiểu văn bản văn học 2015
32 Huỳnh Chí Bằng
Tác động của việc dạy đọc hiểu văn bản đối với sự phát triển năng lực tạo lập văn bản của học sinh 2015
33 Võ Thị Đậm
Phát triển năng lực lập luận trong làm văn nghị luận cho học sinh Trung học phổ thông 2016
34 Trần Thị Hiền
Tích hợp dạy cách viết văn bản nghị luận xã hội trong quá trình dạy đọc văn nghị luận cho học sinh trung học phổ thông 2016
35 Lê Thị Cẩm Thúy
Tác động của việc sử dụng nhật kí đọc sách đối với năng lực phân tích và khái quát của học sinh trong dạy đọc hiểu văn bản 2016
36 Trần Đăng Khoa
Hiệu quả của việc sử dụng nghiên cứu bài học đối với việc phát triển chuyên môn cho giáo viên Ngữ văn 2016
37 Phạm Thị Giàu
Tác động của phương pháp quan sát đối với năng lực dạy học tiết kể chuyện trong tiết tập giảng của sinh viên ngành Giáo dục mầm non 2016
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp(Cơ sở, bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 T2004-32; Vận dụng lý thuyết của Robert mazano vào dạy học và đánh giá kết quả học tập của sinh viên Đại học và học sinh Phổ thông 2005 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Ngữ dụng học
Nhà xuất bản Giáo dục Việt nam 2010     X
2 Phương pháp dạy đọc văn bản
    978-604-919-610-2 X  
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Thị Hồng Nam, Trịnh Thị Hương, Võ Huy Bình. 2014. STRATEGIES TO ASSIST PRE-SERVICE TEACHERS TO REFLECT-IN-ACTION AND REFLECT-ON-ACTION DURING PRACTICUM: A CASE STUDY FROM VIETNAM. Developing Educational Professionals in Southeast Asia DEPISA Monograph no. 3. Monograph no. 3. (Đã xuất bản)
2.  Trịnh Thị Hương, Nguyễn Thị Hồng Nam, Võ Huy Bình. 2014. STRATEGIES TO ASSIST PRE-SERVICE TEACHERS TO REFLECT-IN-ACTION AND REFLECT-ON-ACTION DURING PRACTICUM: A CASE STUDY FROM VIETNAM. Improving Teaching and Learning Perspectives from Australia & Southeast Asia. 3. 3750. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Thị Hồng Nam, Trần Nguyên Hương Thảo, Võ Huy Bình, Nguyễn Hải Yến. 2015. EFFECTS OF SOME STRATEGIES ON THE OBSERVATION AND GIVING FEEDBACK SKILLS OF PRE-SERVICE TEACHERS DURING MICRO TEACHING: A CASE STUDY AT THE SCHOOL OF EDUCATION, CAN THO UNIVERSITY, VIETNAM.. The 9th DEPISA INTERNATIONAL CONFERENCE Developing Professionalism through Investigating Practice 24th – 25th June 2015 Faculty of Humanities and Social Sciences Nakhon Pathom Rajabhat University, Thailand. . 12. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Thị Hồng Nam, Võ Huy Bình. 2015. AN INVESTIGATION INTO THE LEVELS OF FEEDBACK AND REFLEC-TION DURING PRE-SERVICE TEACHERS’ MICRO-TEACHING PRACTICES. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 01. 116-124. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Hải Yến, Trần Nguyên Hương Thảo, Võ Huy Bình. 2016. ENHANCING PRE-SERVICE TEACHERS’ SKILLS IN OBSERVATION, FEEDBACK AND REFLECTION DURING MICRO-TEACHING PRACTICE: A CASE STUDY AT THE SCHOOL OF EDUCATION, CAN THO UNIVERSITY, VIETNAM. Investigations into Professional Practice Learning from Action Research Projects Australia & Southeast Asia. Monograph no.4. 18 - 38. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Thị Hồng Nam2008. THIẾT KẾ CÂU HỎI DẠY HỌC VĂN – MỘT THỬ THÁCH VỚI GIÁO VIÊN. Tạp chí Giáo dục. . (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Thị Hồng Nam, Trịnh Quốc Lập. 2008. NGƯỜI HỌC TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ ĐÁNH GIÁ LẪN NHAU - MỘT CÁCH LÀM MỚI TRONG VIỆC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 09. 28-36. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Thị Hồng Nam, DUONG CONG DOI. 2009. SỬ DỤNG WORKSHEETS TRONG GIẢNG DẠY NGỮ VĂN Ở HOA KÌ.. Tạp chí Giáo dục. . (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Thị Hồng Nam, Trịnh Quốc Lập. 2009. ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN KHOA SƯ PHẠM, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ.. Tạp chí Giáo dục. . (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Thị Hồng Nam, Trương Thị Ngọc Điệp. 2010. ĐÁNH GIÁ CỦA SINH VIÊN VÀ CỰU SINH VIÊN VỀ KẾT QUẢ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN CỦA KHOA SƯ PHẠM, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 13. 73-86. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Thị Hồng Nam2011. CÂU HỎI HƯỚNG DẪN HỌC SINH HIỂU VĂN BẢN. Khoa học & Công nghệ. . (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Thị Hồng Nam2011. TIẾP NHẬN VĂN CHƯƠNG VÀ DẠY HỌC ĐỌC HIỂU VĂN BẢN. Giáo dục. . (Đã xuất bản)
8.  HUYNH THANH HOANG, Nguyễn Thị Hồng Nam2011. THỬ NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP QUAN SÁT TRONG DẠY LÀM VĂNỞ TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CÔN, TIỀN GIANG. Khoa học. . (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Thị Hồng Nam, Bùi Lan Chi, Trịnh Quốc Lập. 2011. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ THUYẾT VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN TRONG PHÁT TRIỂN CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 18a. 128-138. (Đã xuất bản)
10.  Bùi Anh Tuấn, Nguyễn Thị Hồng Nam2012. ĐÁNH GIÁ CỦA CÁC TRƯỜNG THPT VỀ CL ĐÀO TẠO CỦA KSP TRƯỜNG ĐHCT. Khoa Học. . (Đã xuất bản)
11.  Nguyễn Thị Hồng Nam, Hồ Thị Thu Hồ. 2012. GẮN KẾT GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG …. Phát triển kỹ năng nghề nghiệp …. 1. 205. (Đã xuất bản)
12.  Nguyễn Thị Hồng Nam, Hồ Thị Thu Hồ. 2012. GẮN KẾT GIỮA TRƯỜNG ĐH VÀ TRƯỜNG PT …. Phát triển kỹ năng nghề nghiệp. 1. 205. (Đã xuất bản)
13.  Nguyễn Thị Hồng Nam, Võ Huy Bình. 2012. ĐÔI NÉT VỀ CHƯƠNG TRÌNH, …. Dạy học Ngữ văn. 1. 689. (Đã xuất bản)
14.  Nguyễn Thị Hồng Nam2012. SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY VÀ 6 CHIẾC NÓN TƯ DUY HƯỚNG DẪN SV …. Khoa học Công nghệ. 94. 63. (Đã xuất bản)
15.  Nguyễn Thị Hồng Nam2012. SỬ DỤNG NHẬT KÝ ĐỌC SÁCH TRONG DẠY HỌC ĐỌC HIỂU VĂN BẢN NGHỆ THUẬT. Khoa Học. . (Đã xuất bản)
16.  Nguyễn Thị Hồng Nam2012. TÁC ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CHỈNH SỬA ĐỐI VỚI TIẾN TRÌNH TẠO LẬP VĂN BẢN CỦA NGƯỜI HỌC. Khoa Học & Công Nghệ. . (Đã xuất bản)
17.  NGUYEN HUYNH TRAN, Nguyễn Thị Hồng Nam2012. KHẢO SÁT HỨNG THÚ HỌC TẬP MÔN NGỮ VĂN CỦA HỌC SINH THPT. Giáo Dục. . (Đã xuất bản)
18.  Nguyễn Thị Hồng Nam2013. PHÁT TRIỂN CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN BẰNG MÔ HÌNH TẬP HUẤN KẾT HỢP TƯ VẤN: MỘT TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU Ở TRƯỜNGT HPT TH SP ĐHCT. Tạp chí ĐH Sài Gòn. 17. 73. (Đã xuất bản)
19.  Nguyễn Thị Hồng Nam, Lê Ngọc Hóa, ?Kevin Laws. 2013. HIỆU QUẢ CỦA TƯ VẤN ĐỔI VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN: MỘT TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC THỰC HÀNH SƯ PHẠM, THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 27. 50-60. (Đã xuất bản)
20.  Nguyễn Thị Hồng Nam, Mai Thị Bích Huyền. 2014. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ BÀI LUẬN- MỘT TRONG NHỮNG CÔNG CỤ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TẠO LẬP VĂN BẢN CHO HỌC SINH. Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. 62. 137-145. (Đã xuất bản)
21.  Nguyễn Thị Hồng Nam, Vũ Thị Kim Hồng. 2014. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO NGƯỜI HỌC BẰNG HÌNH THỨC TỔ CHỨC CHO HỌC SINH THUYẾT TRÌNH VỀ VĂN BẢN. Đại học Sài Gòn. 20. 27-40. (Đã xuất bản)
22.  Nguyễn Thị Hồng Nam, Võ Huy Bình. 2014. CHUẨN MÔN HỌC VÀ MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ THIẾT KẾ CHUẨN MÔN NGỮ VĂN CỦA VIỆT NAM VÀ MÔN NGÔN NGỮ ANH CỦA HOA KÌ. Tạp chí KHOA HọC trường ĐH Sư phạm TPHCM. 56 (90). 116-125. (Đã xuất bản)
23.  Nguyễn Thị Hồng Nam, Trịnh Quốc Lập. 2014. BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIẢNG VIÊN, GIÁO VIÊN - NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM CỦA KHOA SƯ PHẠM, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Tạp chi Giáo dục. Số đặc biệt 11/2014. 84-86. (Đã xuất bản)
24.  Nguyễn Thị Hồng Nam2014. ĐÔI NÉT SO SÁNH CÁCH NHÌN VÀ CÁCH THỂ HIỆN THIÊN NHIÊN TRONG THƠ MỚI VÀ THƠ TRUNG ĐẠI. Lý luận phê bình Văn học, Nghệ thuật. 26. 30-38. (Đã xuất bản)
25.  Nguyễn Thị Hồng Nam, Dương Thị Hồng Hiếu. 2015. VĂN BẢN VĂN CHƯƠNG VÀ HOẠT ĐỘNG ĐỌC VĂN BẢN VĂN CHƯƠNG. Nghiên cứu văn học. 2-2015. 19-29. (Đã xuất bản)
26.  Nguyễn Thị Hồng Nam, Dương Thị Hồng Hiếu. 2015. VĂN BẢN VÀ VIỆC PHÂN CHIA CÁC LOẠI VĂN BẢN. Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn. 28. 99-107. (Đã xuất bản)
27.  Nguyễn Thị Hồng Nam, Trịnh Quốc Lập, Võ Huy Bình. 2015. CHIÊM NGHIỆM - MỘT BIỆN PHÁP HIỆU QUẢ ĐỂ PHÁT TRIỂN CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 41. 97-101. (Đã xuất bản)
28.  Nguyễn Thị Hồng Nam, Hồ Thị Thu Hồ. 2016. GẮN KẾT GIỮA KHOA SƯ PHẠM, TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG - CON ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN CHUYÊN MÔN CHO GIẢNG VIÊN VÀ GIÁO VIÊN. Kỷ yếu HNKH 2016: Đào tạo GV của Khoa Sư phạm trường ĐHCT: thành quả, thách thức và định hướng, tổ chức tại ĐHCT, tháng 7/2016. . 43-53. (Đã xuất bản)
29.  Nguyễn Thị Hồng Nam, Hồ Thị Thu Hồ. 2016. CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN CHUYÊN MÔN CHO GVPT CỦA KHOA SƯ PHẠM - TRƯỜNG ĐH CẦN THƠ. Hội thảo khoa học: Phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, tổ chức tại Đại học Sư phạm Hà Nội,12- 2016. . 688-696. (Đã xuất bản)
30.  Nguyễn Thị Hồng Nam, Trần Nguyên Hương Thảo, Võ Huy Bình, Nguyễn Hải Yến. 2016. MÔ HÌNH TẬP GIẢNG PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG CHIÊM NGHIỆM, QUAN SÁT VÀ PHẢN HỒI CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM. Hội thảo "Đổi mới nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn trong nhà trường Sư phạm", ĐHSP Hà Nội, tháng 12/2015. . 485-493. (Đã xuất bản)
31.  Nguyễn Thị Hồng Nam, Dương Thị Hồng Hiếu. 2016. CÁC MÔ HÌNH DẠY ĐỌC NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH. Tạp chí khoa học. 61. 3-10. (Đã xuất bản)
32.  Nguyễn Thị Hồng Nam, Trịnh Thị Hương. 2016. CÁC QUAN NIỆM VỀ ĐỌC, MỤC TIÊU DẠY ĐỌC VÀ MÔ HÌNH DẠY ĐỌC VĂN BẢN. Đại học Trà Vinh. Tháng 11/2016. 319-327. (Đã xuất bản)
33.  Nguyễn Thị Hồng Nam, Hồ Thị Thu Hồ, Dương Thị Phi Oanh. 2016. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO HỌC SINH QUA DỰ ÁN TÍCH HỢP LIÊN MÔN – MỘT TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU Ở TRƯỜNG THPT THỰC HÀNH SƯ PHẠM, ĐH CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Chưa xuất bản)
4. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.

Khen thưởng

 

 

 

Thông báo mới*

Số lượt truy cập

740549
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
436
4885
2265
740549

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.