Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 

 
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: ĐẶNG THỊ BẮC LÝ Giới tính: Nữ
Điện thoại liên hệ: 0958019733 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Chức vụ: Trưởng Bộ môn Đơn vị công tác: Bộ môn Sư phạm Vật lý
Ngạch viên chức: Giảng viên chính Thâm niên công tác: 28 năm
Trình độ chuyên môn cao nhất: Master

 


II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học  
Hệ đào tạo: Tập trung Nơi đào tạo: Trường ĐH Cần Thơ
Ngành học chuyên môn: SP Vật lý Năm tốt nghiệp: 1989
2. Thạc sĩ  
Thời gian đào tạo:      năm Nơi đào tạo: Trường ĐH Amsterdam
Chuyên ngành đào tạo: Nghiên cứu về KHCN
Tên luận văn:
Năm được cấp bằng: 1999
3. Tiến sĩ  
4. Ngoại ngữ  
1. Anh Mức độ thành thạo: Trình độ C
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
1. Các hoạt động chuyên môn đã thực hiện.
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm trách
04/1993 - 11/2006  Đại học Cần Thơ  Giảng viên tại BM. SP Vật lý 
10/1997 - 12/1999  Đại học Cần Thơ  Học lấy bằng Thạc sỹ ngành Vật lý tại Hà lan 
12/2006 - nay  Đại học Cần Thơ  Giảng viên chính tại BM. SP Vật lý 
05/2007 - 01/2010  Đại học Cần Thơ  Phó Bộ Môn BM. SP Vật lý 
01/2010 - 05/2012  Đại học Cần Thơ  Trưởng Bộ môn BM. SP Vật lý 
06/2012 - nay  Đại học Cần Thơ  Trưởng Bộ môn BM. SP Vật lý 
2. Hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ.
STT Tên học viên Tên đề tài Năm 
bảo vệ
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp(Cơ sở, bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Đỗ Thị Phương Thảo, Đặng Thị Bắc Lý, Chokchai Yuenyong. 2014. LEARNING ENVIRONMENT IN VIETNAMESE PHYSICS TEACHER EDUCATION PROGRAMME THROUGH THE LENS OF CONSTRUCTIVISM: A CASE STUDY OF A STATE UNIVERSITY IN MEKONG DELTA REGION, VIETNAM. International Journal of Science and Mathematics Education. Not assigned to an issue, Online First, Nov 2014. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Đặng Thị Bắc Lý2005. HỌC HỢP TÁC GIỮA HỌC SINH VỚI CỘNG ĐỒNG- MỘT KIỂU HỌC HỢP TÁC CẦN ĐƯỢC QUAN TÂM TRONG DẠY HỌC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 04. 230-237. (Đã xuất bản)
2.  Đỗ Thị Phương Thảo, Đặng Thị Bắc Lý2016. BIỆN PHÁP ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH CỦA GIÁO VIÊN VẬT LÍ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới Giáo dục Phổ thông - Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế - NXB Đại học Sư phạm. . 731-736. (Chờ duyệt)
4. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.