Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

HUỲNH ANH HUY

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tiến sĩ, Giảng viên chính

Bộ môn Sư phạm Vật lý


QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính        

 • Vật lý nguyên tử; vật lý phân tử và vật lý hóa học (vật lý các nguyên tử và các phân tử bao gồm va chạm , tương tác bức xạ, cộng hưởng từ; hiệu ứng Moessabauer)
 • Vật lý các chất cô đặc (bao gồm cả vật lý chất rắn; siêu dẫn)
 • Vật lý plasma và chất lỏng (bao gồm cả vật lý bề mặt)
 • Khoa học vật lý khác

2. Các đề tài nghiên cứu đã thực hiện

 STT  Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm hoàn thành Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Ảnh hưởng của kích thước hữu hạn lên cấu trúc và trạng thái của silicene nanoribbon 2022 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
2 Khảo sát sự phụ thuộc vào nhiệt độ và áp suất của cấu trúc và các tính chất nhiệt độ học của silicene lỏng và vô định hình bằng phương pháp Động lực học phân tử  2019  Đề tài cấp bộ  Chủ nhiệm

3. Sách và giáo trình xuất bản

 STT  Tên sách  Nhà xuất bản Năm xuất bản  Số ISBN Tác giả Đồng tác giả
1 Ứng dụng phương tiện kỹ thuật trong dạy học đại học  Đại học Cần Thơ  2020    X  
2 Các phương pháp toán lý     978-604-919-618-8   X
3 Cơ học lượng tử 1         X
4 Cơ học lượng tử 2         X
5 Toán cho Vật lý 1       x  
6 Vật lý hạt cơ bản       x  

 4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

Xuất bản tiếng Anh

 1. Nguyen Lam Thuy Duong , Vũ Thanh Trà, Nguyen Thi Kim Quyen , Pham Nguyen Huu Hanh , Le Dang Khoa , Ngo Van Chinh , Phan Thị Kim Loan, Huỳnh Anh Huy. 2021. THE EFFECT OF CRITICAL ELECTRIC FIELDS ON THE ELECTRONIC DISTRIBUTION OF BILAYER ARMCHAIR GRAPHENE NANORIBBONS.. DALAT UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE. 11. 98-112.
 2. Huỳnh Anh Huy, Hồ Quốc Duy, Trương Quốc Tuấn, Ông Kim Lẹ, Nguyễn Lê Hoài Phương. 2021. DUMBBELL CONFIGURATION OF SILICON ADATOM DEFECTS ON SILICENE NANORIBBONS. Scientific Reports. 11. (Đã xuất bản)
 3. Huỳnh Anh Huy, Nguyễn Trường Long, Ông Kim Lẹ, Trương Quốc Tuấn, Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Lâm Thùy Dương, Võ Văn Hoàng. 2019. NOVEL PRESSURE- INDUCED TOPOLOGICAL PHASE TRANSITIONS OF SUPERCOOLED LIQUID AND AMORPHOUS SILICENE. Journal of Physics: Condensed Master. 31. 095403.
 4. Nguyễn Trường Long, Huỳnh Anh Huy, Ông Kim Lẹ, Trương Quốc Tuấn, Nguyễn Hoàng Giang, Võ Văn Hoàng. 2018. CRYSTALLIZATION OF SUPERCOOLED LIQUID AND AMORPHOUS Journal of Non-Crystalline Solids. 487(1). 87
 5. Vũ Thanh Trà, Huỳnh Anh Huy, Phan Thị Kim Loan, Thi-Kim-Quyen-Nguyen, Van- Truong Tran. 2017. MODULATION OF BANDGAP IN BILAYER ARMCHAIR GRAPHENE RIBBONS BY TUNING VERTICAL AND TRANSVERSE ELECTRIC FIELDS. Superlattices and Microstructures. 102. 451-458. (Đã xuất bản)
 6. Ca Nguyễn Anh Khoa, Huỳnh Anh Huy. 2017. MOLECULAR DYNAMICS SIMULATION OF RUTILE - ANATASE HETEROJUNCTION. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 06. 140-147. (Đã xuất bản)
 7. Huỳnh Anh Huy, Viên Tuấn Anh, Nguyễn Vy Khương, Lê Thị Cẩm Loan. 2015. SURFACE PROPERTIES OF TIO2 FROM SELF-CONSISTENT-CHARGE DENSITY FUNCTIONAL TIGHT BINDING. 40th National Conference on the Theoretical Physics and 3rd International Workshop on the Theoretical and Computational Physics. . 55
 8. Jolla Kullgren, Huỳnh Anh Huy, Bálint Aradi, Thomas Frauenheim, Peter Deák. 2014. THEORETICAL STUDY OF CHARGE SEPARATION AT THE RUTILE/ANATASE INTERFACE. Physica Status Solidi-Rapid Research Letters. 8. 566
 9. Huỳnh Anh Huy, Bálint Aradi, Thomas Frauenheim, Peter Deák. 2012. COMPARISON OF NB- AND TA-DOPING OF ANATASE TIO2 FOR TRANSPARENT CONDUCTOR APPLICATIONS. Journal of Applied Physics. 112. 016103. 
 10. Huỳnh Anh Huy, Bálint Aradi, Thomas Frauenheim, Peter Deák. 2011. CALCULATION OF CARRIER-CONCENTRATION-DEPENDENT EFFECTIVE MASS IN NB-DOPED ANATASE CRYSTALS OF TIO2. Physical Review B. 83. 155201. 
 1. Huỳnh Anh Huy, Bálint Aradi, Peter Deák, Andreas Rosenauer, Thomas Frauenheim. 2011. ROLE OF SYMMETRY IN THE STABILITY AND ELECTRONIC STRUCTURE OF TITANIUM DIOXIDE NANOWIRES. The Journal of Physical Chemistry. 115. 18494. 
 2. Huỳnh Anh Huy, Doan Nhat Quang, Nguyễn Huyền Tụng, Đỗ Thị Hiền. 2007. THEORY OF THE CHANNEL-WIDTH DEPENDENCE OF THE LOW- TEMPERATURE HOLE MOBILITY IN GE-RICH NARROW SQUARE SI/SIGE/SI QUANTUM WELLS. Physical Review B. 75. 073305. 
 3. Huỳnh Anh Huy, Doan Nhat Quang, Nguyễn Huyền Tụng, Vũ Ngọc Tước, Nguyễn Viết Minh, Đỗ Thị Hiền. 2006. QUANTUM AND TRANSPORT LIFETIMES DUE TO ROUGHNESS-INDUCED SCATTERING OF A TWO-DIMENSIONAL ELECTRON GAS IN WURTZITE GROUP-III-NITRIDE HETEROSTRUCTURES. Physical Review B. 74. 205312. 

Xuất bản tiếng Việt

 1. Huỳnh Anh Huy, Nguyễn Trường Long, Ông Kim Lẹ, Trương Quốc Tuấn, Lê Thị Phúc Lộc, Nguyễn Hoàng Giang, Võ Văn Hoàng. 2019. NGHIÊN CỨU BẰNG MÔ PHỎNG ĐỘNG LỰC HỌC PHÂN TỬ VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH LÀM LẠNH VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH NHIỆT CỦA VẬT LIỆU PENTA-SILICENE. Ho Chi Minh city University of Education Journal of Science. 16. 309.

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.