LÍ LỊCH KHOA HỌC 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

HUỲNH ANH HUY
MSCB: 1523
Phó Trưởng khoa 
Tiến sĩ, Giảng viên chính
ĐT: 0292.3872181 
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
Trình độ  Chuyên ngành Nơi đào tạo Năm tốt nghiệp
Đại học Sư phạm Vật lý Đại học Cần Thơ 2001
Thạc sĩ Vật lý lí thuyết & Vật lý tính toán Đại học Cần Thơ 2006
Tiến sĩ Vật lý lí thuyết Đại học Bremen (Đức) 2012
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm trách
12/2001 - 12/2012 Đại học Cần Thơ  Giảng viên - Bộ môn Sư phạm Vật lý 
12/2012 - 03/2015  Đại học Cần Thơ  Phó Trưởng Bộ Môn - Bộ môn Sư phạm Vật lý 
04/2015 - nay  Đại học Cần Thơ  Phó Trưởng Khoa - Khoa Sư phạm 
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính
- Nghiên cứu các tính chất nhiệt động học của silicene lỏng và vô định hình bằng phương pháp động lực học phân tử MD.
- Nghiên cứu vận chuyển điện tử vật liệu graphene và graphene tương tự bằng phương pháp gần đúng liên kết mạnh TB.
- Nghiên cứu tính chất điện tử của vật liệu TiO2 bằng phương pháp phiếm hàm mật độ DFT.
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học
STT Tên đề tài nghiên cứu Năm TH Cấp đề tài Nhiệm vụ
4 Khảo sát hệ số nhiệt điện của một số vật liệu cấu trúc hai chiều (graphene – tựa graphene) 2018-2020 Nhà nước Thư kí
3 Khảo sát sự phụ thuộc vào nhiệt độ và áp suất của cấu trúc và các tính chất nhiệt độ học của silicene lỏng và vô định hình bằng phương pháp Động lực học phân tử 2017-2019 Nhà nước Chủ nhiệm
2 Nghiên cứu lý thuyết cấu trúc vùng năng lượng và các tính chất truyền dẫn của điện tử ở các cấu trúc nano dựa trên graphene và các vật liệu tựa graphene 2016-2018 Nhà nước Thành viên NCCC
1 Xác định cấu trúc bề mặt và dây TiO2 bằng phương pháp phiếm hàm mật độ dựa trên liên kết mạnh 2015-2016 Trường Chủ nhiệm
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố
[12] Huynh Anh Huy, Long Truong Nguyen, Duong Lam Thuy Nguyen, Tuan Quoc Truong, Vo Van Hoang, Giang Hoang Nguyen, Novel pressure-induced topological phase transitions of supercooled liquid and amorphous silicene, Journal of Physics Condensed Matter 31(9), (2019)
[11] Nguyen Truong Long, Huynh Anh Huy, Trương Quoc Tuan, Ong Kim Le, Vo Van Hoang, Nguyen Hoang Giang, Crystallization of supercooled liquid and amorphous silicene, Journal of Non-Crystalline Solids, Vol 487,87-95 (2018)
[10] Ca Nguyễn Anh Khoa, Huỳnh Anh Huy. Molecular dynamics simulation of Rutile-Anatase heterojunction, Can Tho University Journal of Science, 06. 140-147. (2017)
[9] Vu Thanh Tra, Nguyen Thi Kim Quyen, Huynh Anh Huy, Phan Thị Kim Loan, Tran Van Truong, Modulation of bandgap in bilayer armchair graphene ribbons by tuning vertical and transverse electric fields,  Superlattices and Microstructures 102, 451- 458 (2017).
[8] Jolla Kullgren, Huỳnh Anh Huy, Bálint Aradi, Thomas Frauenheim, Peter Deák, Theoretical study of charge separation at the rutile/anatase interface, Physica Status Solidi-Rapid Research Letters. 8. 566-570. (2014)
[7] Peter Deák, Bálint Aradi, Alessio Gagliardi, Huynh Anh Huy, et al., Possibility of a Field Effect Transistor Based on Dirac Particles in Semiconducting Anatase-TiO2 Nanowires, Nano Letters, 13,1073-1079, (2013)
[6] Huynh Anh Huy, Bálint Aradi, Thomas Frauenheim and Peter Deák, Comparison of Nb- and Ta-doping of anatase TiO2 for transparent conductor applications,  J. Appl. Phys., 112,016103, (2012).
[5] Bálint Aradi, Peter Deák, Huynh Anh Huy, Andreas Rosenauer, and Thomas Frauenheim,  Role of Symmetry in the Stability and Electronic Structure of Titanium Dioxide Nanowires, J. Phys. Chem. C, 115,18494-18499 (2011).
[4] Huynh Anh Huy, Bálint Aradi, Thomas Frauenheim and Peter Deák, Calculation of carrier concentration dependent effective mass in Nb-doped anatase crystals of TiO2;  Phys.Rev.B, 83,155201 (2011).
[3] Nguyen Viet Minh, Nguyen Huyen Tung, and Huynh Anh Huy, Relaxation lifetimes of background-doped AlGaN/GaN heterojunction, Communications in Physics, Volume 17, pp. 21-30 (2007).
[2] Doan Nhat Quang, Nguyen Huyen Tung, Do Thi Hien, and Huynh Anh Huy, Theory of the channel-width dependence of the low-temperature hole mobility in Ge-rich narrow square Si∕SiGe∕Si quantum wells, Phys. Rev. B 75, 073305 (2007).
[1] Doan Nhat Quang, Nguyen Huyen Tung, Vu Ngoc Tuoc, Nguyen Viet Minh, Huynh Anh Huy, and Do Thi Hien,  Quantum and transport lifetimes due to roughness-induced scattering of a two-dimensional electron gas in wurtzite group-III-nitride heterostructures, Phys. Rev. B 74, 205312 (2007).
4. Sách và giáo trình xuất bản
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm XB
Số ISBN Tác giả Đồng tác giả
1 Cơ học lượng tử 2
       x  
2 Cơ học lượng tử 1
       x  
3 Các phương pháp toán lý
 Đại học Cần Thơ   978-604-919-618-8   X
  

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.