HUỲNH ANH HUY

 
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: HUỲNH ANH HUY Giới tính: Nam
Điện thoại liên hệ:  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Chức vụ: Phó Trưởng khoa Đơn vị công tác: Bộ môn Sư phạm Vật lý
Ngạch viên chức: Giảng viên Thâm niên công tác: 16 năm
Trình độ chuyên môn cao nhất: Tiến sỹ
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học  
Hệ đào tạo: Chính quy Nơi đào tạo: ĐH Cần Thơ
Ngành học chuyên môn: SP Vật lý Năm tốt nghiệp: 2001
2. Thạc sĩ  
Thời gian đào tạo:      năm Nơi đào tạo:
Chuyên ngành đào tạo: VLý LT&VLý Toán
Tên luận văn:
Năm được cấp bằng: 2007
 
Thời gian đào tạo 2:      năm Nơi đào tạo 2: ĐH Cần Thơ
Chuyên ngành đào tạo 2: VL Lý thuyết&VL Toán
Tên luận văn 2:
Năm được cấp bằng 2: 2007
3. Tiến sĩ  
Thời gian đào tạo:      năm Nơi đào tạo: ĐH Bremen
Chuyên ngành đào tạo: Vật lý lý thuyết
Tên luận án:
Năm được cấp bằng: 2012
4. Ngoại ngữ  
1. Anh Mức độ thành thạo: Trình độ A
2. Anh Mức độ thành thạo: Trình độ B
3. Anh Mức độ thành thạo: TOEFL iBT
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
1. Các hoạt động chuyên môn đã thực hiện.
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm trách
12/2001 - nay  Đại học Cần Thơ  Giảng viên tại BM. SP Vật lý 
10/2003 - 10/2006  Đại học Cần Thơ  Học lấy bằng Thạc sỹ ngành VLý LT&VLý Toán tại Việt Nam 
10/2008 - 10/2012  Đại học Cần Thơ  Học lấy bằng Tiến sỹ ngành Vật lý lý thuyết tại Đức 
12/2012 - 03/2015  Đại học Cần Thơ  Phó Bộ Môn BM. SP Vật lý 
04/2015 - nay  Đại học Cần Thơ  Phó Trưởng khoa Khoa Sư phạm 
2. Hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ.
STT Tên học viên Tên đề tài Năm 
bảo vệ
1 Huỳnh Thế Anh
Nghiên cứu cấu tạo dây nano TiO2 bằng phương pháp phiếm hàm mật độ dựa trên liên kết mạnh 2014
2 Nguyễn Vy Khương
Nghiên cứu cấu tạo bề mặt TiO2 bằng phương pháp phiếm hàm mật độ dựa trên liên kết mạnh 2014
3 Bùi Thị Nguyệt Thu
Nghiên cứu cấu tạo bề mặt ZnO bằng phương pháp phiếm hàm mật độ dựa trên liên kết mạnh. 2014
4 Nguyễn Thị Hồng Loan
Khảo sát cơ chế hấp thụ bề mặt ZnO bằng phương pháp phiếm hàm mật độ dựa trên liên kết mạnh 2015
5 Viên Tuấn Anh
Khảo sát cơ chế hấp thụ bề mặt TiO2 bằng phương pháp phiếm hàm mật độ dựa trên liên kết mạnh 2015
6 Phan Thanh Hùng
Nghiên cứu cấu trúc hạt nano TiO2 bằng phương pháp phiếm hàm mật độ dựa trên liên kết mạnh 2016
7 Ca Nguyễn Anh Khoa
Nghiên cứu cấu trúc điện tử trong lớp tiếp giáp của vật liệu TiO2 bằng phương pháp phiếm hàm mật độ dựa trên liên kết mạnh 2016
8 Trịnh Cẩm Hằng
Nghiên cứu cấu trúc điện tử của dãy nano graphen bằng phương pháp phiếm hàm mật độ dựa trên liên kết mạnh 2016
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp(Cơ sở, bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Xác định cấu trúc bề mặt và dây TiO2 bằng phương pháp phiếm hàm mật độ dựa trên liên kết mạnh 2016 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2 Khảo sát sự phụ thuộc vào nhiệt độ và áp suất của cấu trúc và các tính chất nhiệt độ học của silicene lỏng và vô định hình bằng phương pháp Động lực học phân tử 2019 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Cơ học lượng tử 2
        X
2 Cơ học lượng tử 1
        X
3 Các phương pháp toán lý
    978-604-919-618-8   X
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
[12] Nguyen Truong Long, Huynh Anh Huy, Trương Quoc Tuan, Ong Kim Le, Vo Van Hoang, Nguyen Hoang Giang, Crystallization of supercooled liquid and amorphous silicene, Journal of Non-Crystalline Solids, Vol 487,87-95 (2018)
[11].  Ca Nguyễn Anh Khoa, Huỳnh Anh Huy. MOLECULAR DYNAMICS SIMULATION OF RUTILE - ANATASE HETEROJUNCTION. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 06. 140-147. (2017)
[10]. Vu Thanh Tra, Nguyen Thi Kim Quyen, Huynh Anh Huy, Phan Thị Kim Loan, Tran Van Truong, Modulation of bandgap in bilayer armchair graphene ribbons by tuning vertical and transverse electric fields,  Superlattices and Microstructures 102, 451- 458 (2017).
[9].  Huỳnh Anh Huy, Viên Tuấn Anh, Nguyễn Vy Khương, Lê Thị Cẩm Loan, SURFACE PROPERTIES OF TIO2 FROM SELF-CONSISTENT-CHARGE DENSITY FUNCTIONAL TIGHT BINDING. 40th National Conference on the Theoretical Physics and 3rd International Workshop on the Theoretical and Computational Physics. . 55. (2015)
[8].  Jolla Kullgren, Huỳnh Anh Huy, Bálint Aradi, Thomas Frauenheim, Peter Deák, THEORETICAL STUDY OF CHARGE SEPARATION AT THE RUTILE/ANATASE INTERFACE. Physica Status Solidi-Rapid Research Letters. 8. 566-570. (2014)
[7]. Peter Deák, Bálint Aradi, Alessio Gagliardi, Huynh Anh Huy, et al., Possibility of a Field Effect Transistor Based on Dirac Particles in Semiconducting Anatase-TiO2 Nanowires, Nano Letters, 13,1073-1079, (2013).
[6]. Huynh Anh Huy, Bálint Aradi, Thomas Frauenheim and Peter Deák, Comparison of Nb- and Ta-doping of anatase TiO2 for transparent conductor applications,  J. Appl. Phys., 112,016103, (2012).
[5]. Bálint Aradi, Peter Deák, Huynh Anh Huy, Andreas Rosenauer, and Thomas Frauenheim,  Role of Symmetry in the Stability and Electronic Structure of Titanium Dioxide Nanowires, J. Phys. Chem. C, 115,18494-18499 (2011).
[4]. Huynh Anh Huy, Bálint Aradi, Thomas Frauenheim and Peter Deák, Calculation of carrier concentration dependent effective mass in Nb-doped anatase crystals of TiO2;  Phys.Rev.B, 83,155201 (2011).
[3]. Nguyen Viet Minh, Nguyen Huyen Tung, and Huynh Anh Huy, Relaxation lifetimes of background-doped AlGaN/GaN heterojunction, Communications in Physics, Volume 17, pp. 21-30 (2007).
[2]. Doan Nhat Quang, Nguyen Huyen Tung, Do Thi Hien, and Huynh Anh Huy, Theory of the channel-width dependence of the low-temperature hole mobility in Ge-rich narrow square Si∕SiGe∕Si quantum wells, Phys. Rev. B 75, 073305 (2007).
[1] Doan Nhat Quang, Nguyen Huyen Tung, Vu Ngoc Tuoc, Nguyen Viet Minh, Huynh Anh Huy, and Do Thi Hien,  Quantum and transport lifetimes due to roughness-induced scattering of a two-dimensional electron gas in wurtzite group-III-nitride heterostructures, Phys. Rev. B 74, 205312 (2007).
 
4. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính

 

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.