Vinaora Nivo Slider 3.x
Giới thiệu Khoa Sư phạm

TS.GVC. HUỲNH ANH HUY

          Phó Trưởng Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ

          Điện thoại: 0292.3872181, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

         2008 - 2012: Tiến sĩ Vật lý lí thuyết, Đại học Bremen, Đức

         2004 - 2006: Thạc sĩ Vật lý lí thuyết & Vật lý tính toán, Trường Đại học Cần Thơ

         1997 - 2001: Cử nhân Sư phạm Vật lý, Trường Đại học Cần Thơ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

         2015 - nay:  Phó Trưởng Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ

         2012 - 2015: Phó Trưởng Bộ môn Sư phạm Vật lý, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ 

         2001 - 2008: Giảng viên Bộ môn Sư phạm Vật lý, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ 

QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU

  • Các lĩnh vực nghiên cứu

         Nghiên cứu các tính chất nhiệt động học của silicene lỏng và vô định hình

         Nghiên cứu vận chuyển điện tử vật liệu graphene và graphene tương tự 

         Nghiên cứu tính chất điện tử của vật liệu TiO2 

  •  Các đề tài nghiên cứu 

        Cấp Nhà nước/Nafosted

         2018-2020: Khảo sát hệ số nhiệt điện của một số vật liệu cấu trúc hai chiều (graphene – tựa graphene), Thư kí

        2017-2019: Khảo sát sự phụ thuộc vào nhiệt độ và áp suất của cấu trúc và các tính chất nhiệt độ học của silicene lỏng và vô định hình bằng phương pháp Động lực học phân tử, Chủ nhiệm

        2016-2018: Nghiên cứu lý thuyết cấu trúc vùng năng lượng và các tính chất truyền dẫn của điện tử ở các cấu trúc nano dựa trên graphene và các vật liệu tựa graphene, Thành viên NCCC

        Cấp Cơ sở 

         2015-2016: Xác định cấu trúc bề mặt và dây TiO2 bằng phương pháp phiếm hàm mật độ dựa trên liên kết mạnh, Chủ nhiệm

  • Các công bố
       Tạp chí
13. Huỳnh Anh Huy, Nguyễn Trường Long, Ông Kim Lẹ, Trương Quốc Tuấn, Lê Thị Phúc Lộc, Nguyễn Hoàng Giang, Võ Văn Hoàng, Nghiên cứu bằng mô phỏng động lực học phân tử về ảnh hưởng của quá trình làm lạnh và tính ổn định nhiệt của vật liệu penta-silicene, Ho Chi Minh city University of Education Journal of Science, 16,319 (2019)
12. Huynh Anh Huy, Long Truong Nguyen, Duong Lam Thuy Nguyen, Tuan Quoc Truong, Vo Van Hoang, Giang Hoang Nguyen, Novel pressure-induced topological phase transitions of supercooled liquid and amorphous silicene, Journal of Physics Condensed Matter 31(9) (2019)
11. Nguyen Truong Long, Huynh Anh Huy, Trương Quoc Tuan, Ong Kim Le, Vo Van Hoang, Nguyen Hoang Giang, Crystallization of supercooled liquid and amorphous silicene, Journal of Non-Crystalline Solids, Vol 487,87-95 (2018)
10. Ca Nguyễn Anh Khoa, Huỳnh Anh Huy. Molecular dynamics simulation of Rutile-Anatase heterojunction, Can Tho University Journal of Science, 06. 140-147. (2017)
9. Vu Thanh Tra, Nguyen Thi Kim Quyen, Huynh Anh Huy, Phan Thị Kim Loan, Tran Van Truong, Modulation of bandgap in bilayer armchair graphene ribbons by tuning vertical and transverse electric fields,  Superlattices and Microstructures 102, 451- 458 (2017).
8. Jolla Kullgren, Huỳnh Anh Huy, Bálint Aradi, Thomas Frauenheim, Peter Deák, Theoretical study of charge separation at the rutile/anatase interface, Physica Status Solidi-Rapid Research Letters. 8. 566-570. (2014)
7. Peter Deák, Bálint Aradi, Alessio Gagliardi, Huynh Anh Huy, et al., Possibility of a Field Effect Transistor Based on Dirac Particles in Semiconducting Anatase-TiO2 Nanowires, Nano Letters, 13,1073-1079, (2013)
6. Huynh Anh Huy, Bálint Aradi, Thomas Frauenheim and Peter Deák, Comparison of Nb- and Ta-doping of anatase TiO2 for transparent conductor applications,  J. Appl. Phys., 112,016103, (2012).
5. Bálint Aradi, Peter Deák, Huynh Anh Huy, Andreas Rosenauer, and Thomas Frauenheim,  Role of Symmetry in the Stability and Electronic Structure of Titanium Dioxide Nanowires, J. Phys. Chem. C, 115,18494-18499 (2011).
4. Huynh Anh Huy, Bálint Aradi, Thomas Frauenheim and Peter Deák, Calculation of carrier concentration dependent effective mass in Nb-doped anatase crystals of TiO2;  Phys.Rev.B, 83,155201 (2011).
3. Nguyen Viet Minh, Nguyen Huyen Tung, and Huynh Anh Huy, Relaxation lifetimes of background-doped AlGaN/GaN heterojunction, Communications in Physics, Volume 17, pp. 21-30 (2007).
2. Doan Nhat Quang, Nguyen Huyen Tung, Do Thi Hien, and Huynh Anh Huy, Theory of the channel-width dependence of the low-temperature hole mobility in Ge-rich narrow square Si∕SiGe∕Si quantum wells, Phys. Rev. B 75, 073305 (2007).
1. Doan Nhat Quang, Nguyen Huyen Tung, Vu Ngoc Tuoc, Nguyen Viet Minh, Huynh Anh Huy, and Do Thi Hien,  Quantum and transport lifetimes due to roughness-induced scattering of a two-dimensional electron gas in wurtzite group-III-nitride heterostructures, Phys. Rev. B 74, 205312 (2007).

         Sách và giáo trình

         Sách tham khảo Sử dụng Phương tiện kĩ thuật trong dạy học đại học, tác giả chính

         Giáo trình Cơ học lượng tử 2, tác giả chính

         Giáo trình Cơ học lượng tử 1, tác giả chính

         Giáo trình Các phương pháp toán lý, đồng tác giả, Số ISBN: 978-604-919-618-8, NXB Đại học Cần Thơ

Thông báo mới*

Số lượt truy cập

740581
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
468
4917
2297
740581

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.