TT

Mã số HP

Tên học phần

TC

1 SP689 Giáo dục Việt Nam và hội nhập quốc tế 3
2 SPV000 Luận văn tốt nghiệp 15
3 SPV601 Lý luận dạy học hiện đại môn Ngữ văn  3
4 SPV603 Chủ nghĩa nhân văn và văn học Việt Nam 3
5 SPV604 Phương pháp nghiên cứu tác gia, tác phẩm văn học 3
6 SPV606 Phương pháp dạy đọc hiểu văn bản 3
7 SPV607 Phương pháp dạy tác phẩm tự sự và tác phẩm kịch 3
8 SPV608 Phương pháp dạy thơ trữ tình 3
9 SPV609 Phương pháp dạy tạo lập văn bản 3
10 SPV611 Tiếp nhận và dạy tác phẩm văn học nước ngoài 3
11 SPV617 Phân tích diễn ngôn, văn bản và liên kết trong tiếng Việt 3
12 SPV618 Ẩn dụ tri nhận với việc giảng dạy Ngữ văn 3
13 SPV619 Đánh giá năng lực trong dạy học Ngữ văn 2
14 SPV624 Phương pháp NCKH trong dạy học Ngữ Văn 2
15 SPV625 Phương pháp dạy học dựa trên thể loại văn bản 3
16 SPV626 Lý thuyết giao tiếp và phương pháp dạy học tiếng Việt 2
17 SPV627 Thực tế ngoài trường 2
18 SPV628 Tổ chức trải nghiệm trong dạy học Ngữ văn 2

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.